Ljudi se mijenjaju kada shvate da su prihvaćeni onakvi kakvi jesu!
Kad shvatiš da savršeni ljudi ne postoje riješit ćeš se stotinu nepotrebnih briga u života!
Zadovoljan život dolazi kada odbaciš ove dvije stvari!
Ne trošite život na ljude koji to ne zaslužuju!
Dopusti sebi da se ne uklapaš svugdje!
Prave godine su one godine u kojima shvatiš ove stvari!
Kada se prestanete boriti za svoj prostor u nečijem životu shvatit ćete ove stvari!
Kada se prestaneš ljudima dokazivati tek tada započinješ živjeti!
Svako jutro miriše na novi početak. Zašto ga uvijek iznova zaprljaš starim strahovima i sumnjama?
Ovo je cijena veličine: Ne predati se kada zaredaju porazi!