Koliko u životu trebamo osjetiti tuge da bismo znali što je sreća?
Koliko je ostalo neizrečenih stvari koje smo željeli reći, a nismo, jer smo mislili da će biti vremena?
Nemojte se truditi da se vaša prisutnost primijeti, već da se vaša odsutnost osjeti!
Najmoćnija sila u našem životu je ono u što vjerujemo!
Zažmiri jednim okom na negativnosti oko sebe, lakše će ti biti!
Ovo je tvoja prilika: Prestati podcjenjivati sebe!
Ljudi se mijenjaju kada shvate da su prihvaćeni onakvi kakvi jesu!
Pustite drugoga da bude pobjednik, a vi imajte svoj vlastiti mir!
Svi se uvijek bave nečim, ali ponajmanje samim sobom
Dopusti sebi da se ne uklapaš svugdje!