Koliko u životu trebamo osjetiti tuge da bismo znali što je sreća?
Koliko je ostalo neizrečenih stvari koje smo željeli reći, a nismo, jer smo mislili da će biti vremena?
Nemojte se truditi da se vaša prisutnost primijeti, već da se vaša odsutnost osjeti!
Najmoćnija sila u našem životu je ono u što vjerujemo!
Misli Martina Luthera Kinga: Nitko ti ne može sjesti za vrat ako se ti sam ne pogneš!
Budite jači od svojih briga i uživajte u svom životu!
Čovjek se voli dok je živ, ne kada umre!
Ne živimo jučer ili sutra – sve što se događa, događa se SADA
Možemo imati sve ali ako nemamo dušu – ništa smo!
Sve će biti u redu