Ne trebate se opravdavati, trebate živjeti!
Učini da ostatak tvoga života bude najbolji dio tvoga života!
Nisi rođen da budeš kao drugi, rođen si da budeš svoj!