Ne dopusti da te lošiji od tebe sputavaju u životu!
Ne ostaješ sam kada te drugi napuste, ostaješ sam kada napustiš sam sebe!
7 navika snažnih ljudi
Ne treba nam puno da izgradimo prijateljstvo ali je malo potrebno da ga uništimo!
Ne trebate se opravdavati, trebate živjeti!
Veliko je umijeće iskusiti poraz, a ne predati se!
Učini da ostatak tvoga života bude najbolji dio tvoga života!
Nisi rođen da budeš kao drugi, rođen si da budeš svoj!